Odlomak

Termin socijalna patologija potiče od latinske reči societas-društvo i grčkih reči pathos- patnja, bolest, poremećaj i logos-nauka. U najopštijem smislu to je nauka o bolestima društva. Sam termin je prvi put upotrebljen u Francuskoj(1848.), označavajući granu socijalne medicine, u koju su još svrstane i socijalna fiziologija, socijalna higijena i socijalna terapija. U područje socijalne patologije svrstane su pojave poput nezaposlenosti, siromaštva, abortusa, prostitucije, kriminaliteta i samoubistva.
Prvo delo pod nazivom ”Socijalna patologija”, objavnjeno je u Nemačkoj, 1911. godine. U ovom delu posebna pažnja je posvećena socijalnim bolestima, njihovoj uzročnosti, uticaju na društvo, prevenciji, lečenju i sl.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Socijalna patologija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  Pravni fakultet, Novi Sad  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari