Odlomak

1 Uvod

Socijologija kao nauka je deo našeg života. Ona ima veoma značajan uticaj na celokupno društvo. Sistematski i metadološki analizira to društvo. Socijologija proučava društvo u celini kao i pojedine društvene događaje, njihove odnose, institucije i mnoštvo društvenih delatnosti kao i njihove zakonitosti. Ona utvrđuje i objašnjava društvene činjenice. Društvo je jedna celina koja se organizuje pomocu zajedničkih vrednosti i institucija. U tom društvu se susrećemo sa iracionalnom stranom društvene istorije. A to su životi naroda koji se tiču celog društva, narodna verovanja, veroispovest, ponašanje, ustanove… Socijologija kao nauka ima zadatak da prodre u nestrukturne, tek predstojeće oblasti i detaljno prouči društveni život iz dubine. Istraživajući društvo i njegovu celinu dolazimo do saznanja da je kulturni segment veoma značajan za razvoj društva. Kultura je društveno nasleđe grupe ljudi, njegovih mišljenja, delovanja u društvene zajednice. Kao deo kulture koja se prenosi s’kolena na koleno jeste tradicija. Ovaj rad će obrađivati tradiciju, tradiciju naših naroda, susret prošlosti sa sadašnjoću kao i njene značajnosti. Socijologija proučava tradiciju i njeno današnje očuvanje.
 
2 Tradicija  i njen značaj

Tradicija je usmena predaja znanja, veština, običaja unutar jedne celine ljudi i njihove kulture. Za tradiciju se vezuju razni pojmovi kao što su:

  •     Pojam usmene predaje znanja.
  •     I  uopšte prenošenja tog znanja s’generacije na generaciju.
  •     Kao i sačuvani običaji davnih vremena.

Tradicija se u tom kontekstu definiše kao kulturno nasleđe koje se prenosi generacijski. Gotovo da i ne postoji nikakva literatura o tradiciji, ona je u samom čoveku i njegovom duhu. Iako narod ima svoju na svoj način izraženu istoriju koju verno čuva i koja je od ogromne važnosti. Daje nam mogućnosti da se upoznamo sa pojmovima koje je nasledio ili pozajmio. Nešto što se i danas čuva u našem narodu datira još iz doba Južnih  Slovena. U njima je postojala imaginacija, dobra kompozicija i još puno detalja. To se moglo videti na svim vrstama narodnih umetničkih proizvoda , kao što su tkanina, vezovi, pletiva, kao i detalja od drveta, kamena, pa čak i narodna muzika koja je nastala u narodu na sedeljkama i njivama koja se i danas tradicionalno izvodi. Kulturno nasleđe čini veliki broj umetničkih zanata, moralna pravila, naučna znanja, kao narodna okupljanja, rituali, duhovna kultura i veštine. Tradicija nije isto što i istorija

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Školska godina:
  • Skripte, Ekonomija
  • ,  Kruševac,  FTN - Industrijsko inženjerstvo i menadžment  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese