Odlomak

RAD:
Rad je jedna od najvažnijih ljudskih aktivnosti. Ona utiče na društveni položaj čoveka I zvato predstavlja jednu od centralnih vrednosti savremenog društva.
Međutim, nije uvek bilo tako. Stari Grci su prezirali rad I smatrali su ga nedostojnim slobodnog čoveka. U svim tradicionalnim društvima ljudi su radili samo onoliko koliko su morali I smatrali su rad nužnim. Veći značaj pridavali su ratničkim veštinama I obrednim aktivnostima. Religija takođe nije podržavala rad I smatralo se da je rad vrsta kazne za greh Adama I Eve.
Taj odnos prema radu promenio se pojavom modernog doba. Na tu proenu uticala su tri faktora:
1. Protestantska etika – rad je moralna dužnost
2. Indrustrijska revolucija – uvedeno je radon vreme I odnos prema radu postao je mnogo odgovorniji
3. Socijalističke ideologije – uvedeni su državni praznik rada, ode radu, likovi radnika na novčanicama, ordenje I nagrade za radnike… Cilj je bio da ljudi zavole rad.

POJAM RADA:
Bilo je veoma teško naći definiciju rada koja bi na pravi način opisala taj pojam. Kad god bi neko probao, izostavio bi neke delove ili bi ubacio neke stvari koje ne spadaju u rad. Neki od primera definicije rada su:
Marks: Rad je svesna I svrsishodna aktivnost čoveka u kojoj on menja prirodu da bi zadovoljio svoje potrebe.
– Nedostatak: U to onda ne spadaju poslovi kao što su marketing, bankarstvo, trgovina I druge zato što se u njima ne menja priroda.
Rad povezan sa zaposlenošću: U to spadaju poslovi za koje čovek prima neku vrstu naknade I tako obezbeđuje sredstva za život.
– Nedostatak: U to onda ne spadaju neki teži kućni poslovi I druge aktivnosti za koje čovek ne prima naknadu.
Rad nije igra I dokolica: Rad treba da bude ozbiljan posao i ljuti moraju biti odgovorni pri obavljanju tog posla.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari

Click to access the login or register cheese