Odlomak

Spoljnotrgovinski poslovi su poslovi međunarodnog prometa roba, usluga i intelektalne svojine, stranog direktnog investiranja (me đunarodna proizvodnja) zaključeni između pravnih lica sa sedištem u razli čitim zemljama. Osnovu spoljnotrgovinske poslove čini izvozni i uvozni pos.
Spoljnotrgovinski poslovi igraju veoma značajnu ulogu u društveno -ekonomskom životu svake zemlje, jer predstavljaju razmenu robe, usluga i intelektualne svojine. Bez spoljnotrgovinskih poslova ne bi bilo širokog tržišta ni specijalizacije, ne bi bilo odgovarajućeg iskorišćavanja kapaciteta, ni prelivanja tehničkog know – how, ni odgovarajućih finansijskih sredstava.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 42 stranica
  • Spoljna trgovina Prof.dr Slobodan Živković
  • Školska godina: Prof.dr Slobodan Živković
  • Diplomski radovi, Skripte, Trgovina
  • Srbija,  Beograd,  ALFA UNIVERZITET - Fakultet za ekonomiju i političke nauke  

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Više u Trgovina

Komentari

Click to access the login or register cheese