Odlomak

Ovaj projektni zadatak imaće za cilj da pokaže koliko je velika uloga menadžmenta i menadžera u oblasti sportskih objekata, kroz opisivanje sportskih objekata u jednom manjem mestu koje se zove Nova Varoš, u kojoj se upravo u zadnjih 5 godina dosta uradilo na izgradnji sportske infrastrukture.
Ovaj rad odgovara na pitanja poput važnosti postojanja samog sportskog objekta, o pojmovima sportskih objekata, kontroli, upravljanju, kategorijama, o sportskim objektima u Novoj Varoši. I na kraju posebno predstavljanje objekta Sportski Centar Nova Varoš.

Osnovni uslov za sprovođenje aktivnosti iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije je postojanje dovoljnog broja sportskih objekata. Rad sportske organizacije nemoguće je organizovati i sprovesti bez adekvatnog sportskog objekta kao neizostavnog resursa. Ljudski faktor i odgovarajući objekat ( ili prostor) omogućava realizaciju sportskog potencijala, odnosno omogućava stvaranje sportskog rezultata, kao primarnog cilja u sportu. Nije, međutim, važan samo njihov dovoljan broj, već i da ti objekti zadovoljavaju propisane uslove ( u pogledu dimenzija i bezbednosti, sanitarno- higijenske, protivpožarne, instalaciono-tehničke i dr.) kako bi se u njima mogle obavljati sportske aktivnosti. Bez objekata je nemoguće raditi bilo šta u sportu.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Menadžment sportskih objekata -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  METROPOLITAN UNIVERZITET - Fakultet za menadžmet  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari