Odlomak

Izbori su postupak kojim narod (odnosno birači) poveravaju obavljanje političke vlasti predstavničkom telu, a u mnogim savremenim demokratskim državama i predsednika države, odnoso državnog poglavara), a koji onda predstavljaju narodnu suverenu volju. Izbori su zbog toga izvor i temelj legitimiteta celovitog sistema državne vlasti.
Izbori su prema tome, uobičajni mehanizam, put kojim moderne demokratije biraju članove svog parlamenta, negde i izvršnu vlast (vrlo često predsednika države), a ponegde i članove sudske vlasti, tj. sudije, ali vrlo retko. Izbori se odvijaju na nacionalnom (državnom), kao i na lokalnom nivou. Na nacionalnom nivou se biraju članovi državnog parlamenta — vrhovnog predstavničkog tela građana, zatim državnog poglavara, ukoliko se on ne bira na neki drugi način (u parlamentu, imenovanjem od strane nekog tela, ili rođenjem, kao u monarhijiama. Na regionalnom nivou biraju se članovi lokalnog predstavničkog tela — npr. opštinske, pokrajinske, regionalne skupštine, i eventualno drugi predstavnici — gradonačelnici i slično.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Političke nauke

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari