Odlomak

Rezime
U radu je detaljno obrađena problematika kapitala kao osnovnog i neophodnog uslova za osnivanje i rad bankarskih institucija. Definisanje kapitala i adekvatno upravljanje kapitalom prioritet su svake tržišno orjentisane banke. Na početku objašnjava se pojam kapitala, njegovi oblici, funkcije, kao i značaj kapitala za bankarsko poslovanje. Kasnije akcenat je stavljen na funkcijama kapitala. Pre svega kapital ima zaštitnu funkciju, štiti depozite koji su primljeni,ali takođe štiti banku od gubitaka. Pored toga objašnjena je regulativna funkcija kao i funkcija finansiranja. Dalje je izložena metodologija upravljanja rizicima, odnosno vrednost pod rizikom kao i kapital pod rizikom. Rad se potom osvrće se na rizik u bankarskom poslovanju. Bankarske institucije ne mogu zamisliti poslovanje bez rizika. Prema tome, dinamički posmatrano, banka može samo ublažavati rizike, ali ih ne može potpuno eliminisatijer. Preferencija banke da prihvati veći ili manji rizik je u skladu sa njenom preferencijom u odnosu na veću ili manju profitabilnost. Na kraju detaljno je definisana rizična aktiva u banci, koja predstavlja jedan od pokazatelja adekvatnosti poslovanja, naravno ako se nalazi u propisani granicama. I konačno na kraju rada na primeru bilansa stanja „Procredit“ banke objašnjava se kapital, njegova adekvatnost u pokriću rizika.
Ključne reči: Kapital, rizik poslovanja, aktiva banke, rizična aktiva, strategije upravljanja

 

Predmet istraživanja
Predmet istraživanja je kapital banke. Kapital predstavlja oblik relativno jeftinog nedepozitnog izvora, koji je za razliku od drugih depozitnih i nedepozitnih izvora trajno uložen u konkretnu banku (subordinisana obaveza),najpre kao uslov za osnivanje banke,a nakon toga kao nephodan uslov za uspešno poslovanje (garant za rizik i osnov za utvrđivanje obima plasmana).
Tržišni koncept kapitala banki ima svoje tri komponente:

  1. koordinativnu
  2. regulativnu
  3. strukturnu

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese