Odlomak

Menadžment (upravljanje) je proces planiranja, organizovanja, motivisanja i kontrole u pravcu postizanja kompanijskih ciljeva. Polazeći od ove definicije i izučavanja menadžmenta kao procesa, sa odredjenim fazama, rukovodjenje se javlja kao njegov deo koji predstavlja alokaciju ponašanja pojedinaca i grupa usmerenu ka definisanim ciljevima kompanije.

Menadžment obuhvata veći broj medjusobno povezanih funkcija koje su prisutne u svim organizacijama i na svim organizacionim nivoima. Kao proces, menadžment je u preduzeću usmeren na postavljanje i realizaciju ciljeva. Ključne odrednice procesa menadžmenta su: odlučivanje, uticanje, komuniciranje, koordiniranje i povezivanje. Osnovni ciljevi menadžerskog procesa vezani su za efikasnost i efektivnost organizacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Osnove menadžmenta -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari