Odlomak

Privredu Srbije u protekle dve decenije karakterisala je cenovna nestabilnost i visoke stope inflacije, neadekvatna monetarna politika i veoma slab i nerazvijen finansijski sektor.

Loše stanje finansijskog sistema bilo je jedan od osnovnih uzroka loših ekonomskih i socijalnih performansi privrede.

Poznata je činjenica, da je u našoj zemlji tranzicija zakasnila, posebno u poređenju sa dostignutim stepenom razvoja tranzicije u ostalim bivšim socijalističkim zemljama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari