Odlomak

Dosta često se pravi terminološka greška smatrajući pravnim licem pojedinca koji ima završen pravni fakultet i koji je ovlašćen da obavlja određeno pravničko zanimanje (sudija, tužilac, advokat, pravnik u preduzeću ili ustanovi).Pravni subjekt je lice koje ima pravnu sposobnost koja se sastoji u mogućnosti da bude nosilac prava i obaveza (npr. poverilac, dužnik, vlasnik i slično).

Subjekti prava su glavni elementi pravnog odnosa. Zbog njih ti odnosi i postoje, da bi se zadovoljio interes jednog od njih ili interesi i jednoga i drugoga.Subjekti prava su ljudi ( fizička lica) i društvene tvorevine ( pravna lica) koji imaju pravne obaveze i ovlašćenja s obzirom na neke objekte prava.Dakle, subjekti prava mogu biti fizička ili pravna lica.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari