Odlomak

UVOD

Sustav za potporu odlučivanju je danas jedan od najsloženijih sustava, obuhvaća elemente umjetne inteligencije koristeći baze znanja, mehanizme zaključivanja, neuronske mreže i sl.

Sustav za potporu odlučivanju je skup tehnika i metoda čiji je cilj pružanje pomoći pri donošenju kvalitetnih i pravovremenih odluka. Taj sustav je proces koji započinje s nekim inicijalnim stanjem i pretraživanjem problemskog prostora da se pronađu sekvencije, iteracije i selekcije operacija ili akcija koje će dovesti do željenog cilja.
Sustav za potporu u odlučivanju nam je potreban za:

  • sustav koji je na transakcijskoj razini, zbog toga što daje veliku količinu neprerađenih informacija na temelju kojih se ne uočavaju zakonitosti i uzročno-posljedične veze
  • upravljanje razvojem, jer u velikoj mjeri uključuje aktivnost donošenja odluka
  • managere koji se oslanjaju na informacijski sustav pri donošenju odluka

 

 

 

 

 

POTREBA ZA POTPOROM ODLUČIVANJU

Menadžerima (upraviteljima) je nužna podrška kod odlučivanja zbog njihovih spoznajnih, ekonomskih i vremenskih ograničenja.

Spoznajna ograničenja odnose se na ograničenja ljudskih sposobnosti za obradom i pohranjivanjem informacija (veličina kratkotrajne memorije, brzina obrade, greške u obradi i pamćenju informacija).

Sve to ozbiljno ograničava efikasnost i efektivnost kod odlučivanja stoga to postaje razlogom uvođenja više sudionika u odlučivanje.

Ekonomska ograničenja odnose se na ograničenja mogućnosti uvođenja dovoljnog broja sudionika u sam proces odlučivanja.
→ osim izravnih cijena sudionika znatno se povećava i cijena koordinacije i komunikacije.

Vremensko ograničenje može biti uzrok grešaka u odlučivanju, jer se ne uspiju sagledati sve informacije, riješiti problemi i upotrijebiti poželjne strategije u procesu odlučivanja.

 

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari