Odlomak

Lokacija objekta je u naselju Miljacka, koje se nalazi iza GRAS-a. Sa južne strane lokaciju tangira saobraćajnica Džemala Bijedića pa su  saobraćajni priključci između unutrašnjih saobraćajnica stambeno-poslovnog kompleksa orjentisani na ovu saobraćajnicu sa dva dvosmjerna priključka na jugo-zapadnoj i jugo-istočnoj strani parcele. U urbanističkom smislu shodno usvojenom rješenju stambeno – poslovni kompleks se sastoji od: pristupnih saobraćajnica sa postojećim rekonstruiranim i adaptiranim stambeno-poslovnim objektom, centralnog parkovsko-rekreacionog dijela, te osam novoizgrađenih stambeno-poslovnih objekata koji u urbanističkoj strukturi grade otvoreni blok.

Gabariti objekta su 32,20×16,20m, spratnosti S+P+14. Visine karekterističnih etaža su 280cm. Na krovnoj ploči je ostavljen izlaz na istu, sa kućicom iznad stepeništa visine 292cm.

Objekat je temeljen na temeljnoj ploči debljine 140cm. Dimenzije temeljne ploče su 32,20×16,20m, što znači da temeljna ploča nije prepuštena u odnosu na rubne zidove.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Projektovanje građevina i konstrukcija -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Građevina
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU Građevinski fakultet  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari