Odlomak

OSNOVNE INFORMACIJE O STRUGU

Obrada struganjem je postupak obrade prvenstveno rotacionih delova(vijaka,navrtki,osovina,vratila,čaura,remenica,…).Ostvaruje se tako što predmet obrade izvodi glavno obrtno kretanje,a alat pomoćno pravolinijsko kretanje.Relativna kretanja alata i predmata obrede uslovljavaju i vrstu proizvodne operacije u obradi struganjem(uzdužna i poprečna obrada,izrada konusa i sl.).

 

Proizvodne u obradi struganjem.
Proizvodne operacije obrade struganjem se,prema kvalitetu obradjene površine razvrstavaju na proizvodne operacije:grube i fine obrade,predhodne i završne obrade,pri čemu su proizvodne operacije prethodne obrade operacije grube obrade,a proizvodne operacije  završne obrade operacije grube ili fine obrade.Obrada struganjem se realizuje veliki broj operacija kao što su:uzdužna obrada ,poprečna obrada,izrada konusa,izrada profila,nerotaciono struganje,izrada navoja,izrada i obrada otvora i rupa itd.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari

Click to access the login or register cheese