Odlomak

1. Uvod

Video konferencija predstavlja prenos slike i zvuka u relativno stvarnom vremenu između dve lokacije. To omogućava interakciju između učesnika na obema lokacijama sličnu onoj koja bi bila moguća da su oni u istoj prostoriji. Video konferencije se u poslovnom okruženju koriste već veoma dugo. Sada one polako počinju da nalaze svoju primenu i u obrazovnom sistemu.

Ovaj vodič je uvod u tehnologiju video konferencija i njihovu upotrebu u obrazovnom sistemu. Na početku govorimo o različitim komponentama koje su neophodne za video konferencije. To se odnosi ne samo na potrebnu opremu za video konferencije i mrežne tehnologije, nego i na međunarodne standarde koji obezbeđuju njihov skladan zajednički rad. Zatim ćemo predstaviti neke hipotetične primere i objasniti kako se video konferencije mogu primeniti u tim situacijama. Nadamo se da će se ovaj vodič pokazati korisnim prilikom razvoja tehnološkog plana za primenu mnogih mogućnosti koje pruža ova nova tehnologija u prosveti.

 

 
2. Pregled tehnologije video konferencija

Tehnologija koja sačinjava video konferencije obuhvata od jednostavnih kamera i mikrofona do složenih i moćnih mrežnih uređaja. Ova tehnologija stalno se menja i usavršava. Međutim, ona ne mora da bude teška za razumevanje. U sledećim odeljcima ćemo opisati, što je moguće jednostavnije, neke delove opreme, kablove i telekomunikacione tehnike koje se koriste za video konferencije.
Mrežne tehnologije

Danas postoji nekoliko načina za prenos podataka, u koje spadaju i signali video konferencija, od pošiljaoca do primaoca. Prilikom procene vrednosti ovih različitih tehnologija bitni su izvesni činioci. Propusna moć, odnosno količina podataka koja se može preneti u jedinici vremena, predstavlja osnovni faktor. To je glavni parametar koji određuje kvalitet slike i zvuka. Propusna moć se obično meri u bitovima u sekundi. Bit je osnovna jedinica digitalnih podataka. Hiljadu bitova se naziva kilobit (Kb), a milion bitova je megabit (Mb).

Pojedine tehnologije su ograničene na privatne veze od tačke do tačke, dok druge predstavljaju javno komutirane servise. Javno komutirani servisi mogu se povezati sa bilo kojom krajnjom tačkom koja ima isti tip servisa. Sem ukoliko nemamo na raspolaganju

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese