Odlomak

Tehnoloska karta ratarskih useva

Tehnološka karta proizvodnje lucerke
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
x x

Broj radne operacije:1
Naziv radne operacije:Oranje, na dubini od 35-40 cm
Vreme obavljanja operacije: treća dekada avgusta, prva dekada septembra
Korišćena mehanizacija:plug

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
x
Broj radne operacije:2
Naziv radne operacije:Predsetvena priprema
Vreme obavljanja operacije:treća dekada marta
Korišćena mehanizacija:setvospremač

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
x x x

Broj radne operacije:3
Naziv radne operacije:Djubrenje
Vreme obavljanja radne operacije:treća dekada marta sa predsetvenom obradom ili krajem avgusta početkom septembra sa osnovnom obradom,30-40 t/ha stajskog djubriva, ili 300-400kg/ha, NPK djubriva
Koriš ćena mehnizacija:Rasipač mineralnog djubriva, rasturač stajnjaka

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese