Odlomak

 

 

1. Šta je organizaciona struktura?
Različiti autori i različite škole u oblasti teorije organizacije različito definišu organizacionu strukutru. Te razlike najčešće proizilaze iz različitog nabrajanja elemenata organizacione strukture, odnosno isticanja njihovog značaja u struktuiranju organizacije.
U tabeli možete vidjeti neke od definicija, različitih autora:
AUTOR DEFINICIJA STRUKTURE
H.Mintzberg Skup načina na koje je podijeljen rad na zasebne zadatke uključujući i mehanizme ostvarivanja koordinacije ovih zadataka
P.Drucker Jedinstveni sistem svih organizacinih dijelova preduzeća
W.G.Scott Logičan odnos između nivoa upravljanja i funkcionalnih područja, koji omogućavaju uspješno ostvarivanje ciljeva preduzeća
A.Chandler Sredstva za integriranu upotrebu postojećih resursa u organizaciji
Ch.Perrow Sistem odnosa među ljudima, radi izvršavanja određenih zadataka
E.Pusić Relativno trajan plan i proces rasporeda poslova i međusobnih veza među ljudima, koji obavljaju te poslove u organizaciji
Š.Ivanko Ustrojstvo, odnosno svrsishodan raspored organizacionih potencijala po različitim organizacionim osnovama
I.Perko-Šeparović Odnos koji se uspostavlja između pojedinih aktivnosti, odnosno funkcija u orgnizaciji, kako bi se ostvarili ciljevi organizacije
V.Srića Stepen formalnih veza i hijerarhijskih aranžmana, dakle , sve ono što se obično naziva formalnom organizacijom
M.Novak Sveukupnost veza i odnosa između svih činilaca proizvodnje, kao i sveukupnost veza i odnosa unutar svakog pojedinog činioca proizvodnje, odnosno poslovanja
Tabela 1.1 Definicije organizacije

Dakle, organizacionu strukturu oblikuju zadaci, nosioci zadataka i njihova međusobna interakcija, što se uobičajeno prikazuje pomoću organizacione šeme. Organizaciona šema pokazuje lanac zapovjedanja ili lanac komandi u organizaciji.
S aspekta obuhvatnosti oblikovanja i alociranja organizacionih potencijala po različitim organizacionim osnovama, Ivanko (1994, 374) razlikuje:
– Makroorganizacionu strukuru
– Mezoorganizacionu strukturu
– Mikroorganizacionu strukuturu

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese