Odlomak

DRŽAVA
Država je osnovni i najvažniji oblik političkog organizovanja svakog društva, odnosno država je ona teritorija sa svojim stanovništvom koju vladar drži pod svojom vlašću kao svoj posed. Sa sociološkog aspekta, država je organizacija koja ima monopol fizičke prinude, putem koje vrši svoju vlast. Ova vlast se razlikuje svojom suverenošću, što znači da je viša od svih ostalih, koje joj se moraju pokoravati. Da bi vršila tu vlast, država ima svoj poseban aparat, organizaciju, koju čine dve grupe ljudi. U jednoj su civilni, građanski službenici i oni propisuju ljudima šta trebaju da čine a drugu čine vojni, oružani službenici i oni primenjuju prinudu nad onima koji ne poštuju državne propise o svom ponašanju. U državi je na snazi skup zakona za članove zajednice-narod, koji se nalaze pod međusobnim uticajem, koji imaju jedan ustav.To stanje pojedinaca u njihivom međusobnom odnosu zave se građansko, a celina u odnosu na vlastite članove države naziva se zajednica, dok se u odnosu na druge narode naziva sila. Postoje tri osnovna elementa države: stanovništvo, teritorija i vlast.
Država nastoji da u skladu sa svojim mogućnostima na najpovoljniji način reguliše međusobne odnose svojih građana i to postiže na dva načina:

  • traži od njih da dosledno poštuju objektivne državne i društvene norme i okolnosti ( podstiče toleranciju, trpeljivost popustljivost i saradnju i tako obezbeđuje svoju unutrašnju stabilnost);
  • obeshrabruje i onemogućava nosioce ekstremističkog delovanja tako što prema nima primenjuje prinudu;

Važni temelji svih država-uspešnih i neuspešnih jesu adekvatni zakoni i moć za njihovu doslednu primenu. Država se smatra specifičnom ljudskom zajednicom koja u okviru neke društvene teritorije, uspešno polaže pravo na monopol legitimne primene fizičkog nasilja, odnosno sile.
Zakoni države treba da uvažavaju međunarodne norme. Ako država poštuje svoje nacionalno pravo, a ne poštuje međunarodno, onda je ona država-odmetnik i neminovno se suočava sa problemima u međunarodnim odnosima.
Savremena država se suočava sa brojnim problemima: održavanje unutrašnjeg mira, organizovani kriminal, huliganstvo, terorizam oružana pobuna sa jedne strane i odbrana od spoljašnjeg ugrožavanja sa druge strane. Uspešno izvršavanje ovakvog zadatka predstavlja adekvatan nacionalni sistem bezbednosti.

 

 

 

 

DRUŠTVO
Pojam društva podrazumeva sistem relativno stabilnih i regulisanih odnosa u koje ljudi stupaju pod određenim prirodnim uslovima, vršeći različite društvene delatnosti, od kojih je primarna proizvodnja materijalnih dobara. Oni se udružuju u određene grupe i organizacije u kojima zauzimaju određene društvene funkcije.
Opšte odlike svakog društva:

1.organizovanost društva-ono organizovano ostvaruje svoje ciljeve, dakle predstavlja društveni sistem;
2.u svakom društvu jedan deo članova stvara materijalna dobra koja su neophodna za njihovu egzistenciju. To je društveno (ekonomska) osnova koja utiče na oblike društvene svesti tj. društvene nadgradnje (politička, socijalna, ekonomska,ekološka, obrazovna, naučna, kulturna, bezbedonosna i druge sfere).
3.postoji minimalna podela rada između članova i društvenih skupina;
4.koliko god da je adekvatno izvršena podela rada, nemonovno dolazi do određene nejednakosti između članova i društvenih skupina( od uspešnog ili neuspešnog rešavanja ovih protivrečnosti zavisi karakter nacionalne bezbednosti).
Društvena svest je vrlo važna odlika svakog društva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Političke nauke

Više u Skripte

Komentari