Odlomak

Opšte o ekranima na dodir

Touchscreen – ovi, ili ekrani osetljivi na dodir, su kao što im i samo ime govori, uređaji koji reaguju na dodir. To su ekrani pomoću kojih se dodirom može upravljati raznim drugim uređajima, a najčešće računarima.

Na ekranu je prikazan izbornik funkcija koje ekran može “pokrenuti” na računaru. Samo je po sebi jasno da ovakvi uređaji imaju veliku primenjivost, tj. primenjivi su u raznim područjima ljudske delatnosti.

Ekrani koji reagujuna dodir ukidaju potrebu korišćenja posebnog uređaja za unos podataka u sistemima u kojima se koriste. Oni objedinjuju funkcionalnost ulaznih u izlaznih uređaja, služe za prikaz izlaznih podataka, tj. rezultata, a istovremeno omogućuju unos podataka i manipulaciju njima.

U današnjici postoje različite tehnološke implementacije ekrana koji reagiraju na dodir, a osnovne i najčešće korišćene su:

  •     Otpornički ekrani osetljivi na dodir
  •     Kapacitivni ekrani osetljivi na dodir
  •     ekrani koji koriste površinske akustične talase

Touchscreens are as their name implies, devices that respond to touch. These are screens which to touch can control diferent devices, and the most common computers.

The screen displays a menu of functions that display can “run” on your computer. It is self-evident that these devices have great applicability, applicable in various areas of human activity.

Screens that respond to touch, the need for the use of a special device for inputting data into systems in which they are used. They combine the functionality of input to output devices are used to display the output data, results, and at the same time allow data entry and manipulation of them.

At present time there are various technological implementations screens that respond to touch, and the basic and most frequently used are:

  •  Resistance touch screen
  •  Capacitive touch screen
  •  Screens using surface acoustic waves

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese