Odlomak

Intervencionistički pristup koji je bio zastupljen u regulisanju finansijske strukture posle II Svetskog rata nastojao da je obezbedi sigurnost poslovanja putem ograničavanja konkurencije i na taj način da umanji rizik u funkcionisanju finansijskih institucija. Mada su u razvijenim tržišnim privedama funkcionisala finansijska tržišta i finansijske institucije na tržišnim principa, ipak je bilo dominantno državno regulisanje bankarskog poslovanja i ukupne finansijske strukture. Na ovaj način je vršena segmentacija finansijskog sektora na bankarske i nebankarske finansijske institucije koje su imale pravo da posluju samo na svom segmentu finansijskog tržišta. Vremenom je došlo do snažnih procesa marketizacije bankarstva i celokupnog finansijskog sistema, do jačanja procesa deregulacije, tržišne konkurencije, globalizacije poslovanja i razvoja i implementacije najsavremenijih dostignuća informacione tehnologije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari