Odlomak

Uvod

Šta se podrazumeva pod samim kapitalom? Da li je to nekakva materijalna stvar, da li je to novac, mašina, preduzeće ili nešto drugo?
Kao odgovor, moglo bi se reći da nijedna materijalna stvar sama za sebe nije i ne može biti kapital. Oni u određenim društveno-ekonomskim odnosima postaju kapital. Ustvari, kapital je društveni odnos proizvodnje, koji omogućava da se materijalna stvar, materijalno dobro stalno uvećava ili samooplođuje.

Izraženo uvidu formule, kapital je:

N – R – N1 (višak vrednosti)

To znači da ulaganje novca mora obezbediti njegovo uvećanje:

N = N + m

Primer:
Izvršena je nabavka robe u vrednosti od 10.000 din. Roba je prodata za 11.000 din. Razlika od 1.000 din. predstavlja uvećanje, tj. kapital.

Dakle, možemo da zaključimo da je tržište kapitala skup institucija, finansijskih instrumenata i mehanizama, pomoću kojih se novčana sredstva nude i traže dugoročno. To je specijalnizovano tržište na kome se trguje dugoročnim novčanim sredstvima – kapitalom i dugoročnim vrednosnim papirima. Shodno tome, kada su nekome potrebna investiciona sredstva, on ih može obezbediti na tržištu kapitala, emitujući obveznice (zajmovni kapital) ili emitujući akcije (akcijski kapital).

Tržište kapitala možemo podeliti na:

1) Tržište kredita
a) Kreditno-investiciono tržište
b) Hipotekarno tržište

2) Tržište vrednosnih papira:
a) Tržište obveznica
b) Tržište akcija

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese