Odlomak

Apstrakt:

Prodaja je jedna od najosetljivijih faza u poslovanju na turističkom tržištu. Njen značaj je posebno naglašen karakteristikama turističkog tržišta kao tržišta usluga. Od tih karakteristika treba posebno izdvojiti razdvojenost procesa stvaranja, odnosno proizvodnje turističkih usluga, i procesa njihove kupovine, kao i visok rizik koji je stalno prisutan u poslovanju na turističkom tržištu. Neistovremenost odvijanja procesa proizvodnje i procesa kupovine omogućava kupovinu turističkog proizvoda znatno pre njegovog korišćenja. Radi se o tzv. ex ante prodaji (prodaji pre samog događaja, turističkog putovanja) i ex post(naknadnoj) isporuci proizvoda, koji zbog prostorne razdvojenosti ponude i tražnje može biti učinjen poznatim potencijalnom potrošaču
prvenstveno promocijom.
Ključne reči: marketing, prodaja, turizam i ugostiteljstvo

 

 
UVOD

Postojanje tržišta je svojstveno svim oblicima robne privrede. Osnovna pretpostavka za pojavu i razvitak tržišta jeste određeni stepen razvoja proizvodnih snaga i društvene podele rada. Složenost tržišta, kao ekonomskog mehanizma, ogleda se, pre svega, u njegovim raznovrsnim oblicima i funkcijama. U savremenim privredama to otežava mogućnost sveobuhvatnog definisanja mesta i uloge tržišta u ekonomiji. Zbog toga se tržište definiše na različite načine, u zavisnosti od cilja istraživanja. Pri definisanju se nastoji, s jedne strane, naznačiti suština pojma tržišta, kao kategorije robne privrede,
ili se, s druge strane, žele obuhvatiti svi osnovni elementi savremenog tržišta.

Sa stanovišta marketinga bila bi najprikladnija definicija koja bi uključila sledeće osnovne komponente tržišta:
• tržište je određen prostor,
• na tržištu moraju postojati prodavci, kupci i odgovarajuće tržišne-marketinške institucije,
• mora postojati objekt razmene (roba i usluga),
• moraju postojati dohoci, s jedne strane, i cene proizvoda i usluga, s druge strane,
• cena se formira, ili se pretežno formira, na temelju odnosa ponude i tražnje,
• ponuđači su spremni svoju robu ponuditi po datim cenama, a potrošači (kupci) svoj dohodak razmeniti za određena dobra i usluge,
• tržište mora biti regulisano s pravnog i društvenog stanovišta, tako da se zaštite ekonomski, etički i društveni interesi ponuđača i potraživača, odnosno  potrošača, te osiguraju željeni ekonomski procesi (raspodela, razmena I potrošnja) i odgovarajuće usmeravanje resursa,
• tržišna cena kao statička i dinamička kategorija služi kao osnova za usmeravanje resursa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari