Odlomak

Menadžment je kontinuirani proces kojim se pokreće i usmjerava poslovna aktivnost ostvarivanja svrhe poslovanja. Rezultat procesa upravljanja je upravljačka odluka i njena realizacija u poslovnoj aktivnosti. Rezultati poslovne aktivnosti određeni su proizvodima ili uslugama kojim se podmiruju potrebe građana i društva što je osnova za ostvarivanje dobiti. Uloga menadžmenta je da integriše,koordinira i usmjerava aktivnosti podsistema i stavlja ih u racionalni odnos sa sredinom u kojoj određena ustanova obavlja svoju poslovnu aktivnost.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari