Odlomak

Za primenu ultrazvuka u dijagnostici su vrlo široke. Ultrazvukom se pregledaju Ultrazvuk je zvuk čija je frkvencija iznad gornje granice čujnosti za normalno ljudsko uho, a koja iznosi 20kHz. Dijagnostička primena ultarzvuka se zasniva na svojstvu ultrazvučnih talasa da se pri promeni gustine sredine reflektuju. Posebnom tehnikom ultrazvučni talasi se sakupljaju i pretvaraju u električne impulse i tako postaju vidljivi na katodnom ekranu. Ako se ekran zameni fotografskom polčom, dobija se ultrazvučni snimak.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese