Odlomak

Savremeno preduzeće može biti uspešno samo ako je sposobno da svoje resurse i strategije kontinuirano usklađuje potrebama okruženja.

U slovima kada se tržište konstantno menja, mogućnost preduzeća da stvori i sprovede ideje o novom proizvodu su ključni za uspeh i opstanak preduzeća.

Konkurencija je danas sve veća i agresivnija, i da bi se ostalo u dominantnoj poziciji u odnosu na konkurenciju, potrebno je konstantno inoviranje postojećih proizvoda i usluga i uvođenje novih.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari