Odlomak

 

Preduzeća danas stavljaju sve veći akcenat na potrošača, odnosno na aktivnosti koje će omogućiti njegovu satisfakciju. Svaki potrošač je ekstremno vredan, pa tako preduzeće za njega mora da se bori svim sredstvima koje mu stoje na raspolaganju. Preduzeće mora da se diferencira u odnosu na konkurenciju kvalitetom svoje ponude, kvalitetom svog odnosa sa potrošačima, ali i
kvalitetom svog servisa. U savremenim ekonomskim uslovima značaj servisa potrošača kao
sredstva konkurentskog diferenciranja i prepoznatljivosti preduzeća u nacionalnim privredama ali isto tako i u međunarodnim privrednim tokovima neprekidno raste. Osnovana težnja svakog
logističkog sistema je da što preciznije definiše i utvrdi zahteve korisnika i da na bazi tih zahteva
formira ponudu logističkih usluga.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari