Odlomak

Ugovaranje realizacije (izvođenja projekta) je jedan od najznačajnijih podprocesa, koji se globalno posmatrano, nalazi između pripreme za izvođenje i samog procesa izvođenja projekta.
Proces ugovaranja izvođenja projekta je veoma značajan podproces koji veoma utiče na efikasnost realizacije ukupnog projekta (u pogledu rokova, cena, kvaliteta i td. zavisi efikasnost izvođenja i efikasnost završetka projekta u celini).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari