Odlomak

Postupak u kome uprava donosi upravne akte je pravno regulisano i predstavlja najobimniji deo upravnog prava. Kako postupak označava proceduru, tako i upravni postupak predstavlja način rada uprave prilikom donošenja upravnih akata. Pod upravnim postupkom se podrazumevaju proceduralna pravna pravila koja regulišu forme radnji i donošenje upravnih akata od strane organa državne uprave i organizacija kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, kad u upravnim stvarima, neposredno primenjujući propise rešavaju o pravima, obavezama i pravnim interesima stranaka koje učestvuju u upravnom postupku.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Upravno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Kragujevac,  UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari