studenti
Mesto za uspešne studente

Urbana geografija

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

U evoluciji geografskog poimanja grada mogu se zapaziti različiti pristupi i gledanja, koji su se mijenjali tokom vremena. S obzirom na to, mogu se izdvojiti četiri razdoblja: do 1900. godine, od 1900 do Prvog svjetskog rata, razdoblje između dva svjetska rata te poslijeratno razdoblje. Do 1900. godine pojam grada nije bio jasno definisan. Najeća paznja se psvećivala geografskom položaju i topografskom smještaju grada. U drugom periodu pažnja se obraćala definisanju grada pri čemu se uzimaju u obzir fizionomski elementi grada. U peridodu između dva svjetska rata u definisanje grada se uvode nove varijable; pridaje se velika važnost funkcijama grada. Poseban doprinos definisanju pojma grada dao je Bobek, koji je za određivanje gradskih naselja predložio tri varijable:
1. Kompaktnost naselja – određuje se gustoćom zgrada ili drugog urbanog sadržaja te gustoćom stanovništva na jedinici površine. Gradski prostor se lakše i češće određuje pomoću minimalne gustoće naseljenosti.
2. Veličina naselja – minimalan broj stanovnika naselja za sticanje statusa grada zavisi od osobina naseljenosti neke zemlje, stepena urbanizacije, ekonomske razvijenosti… U najvećem broju zemalja kreće se između 2000 – 5000 stanovnika.
3. Gradski način života – prema Bobeku način života stanovništva ovisi o tome koliko proizvodnja i potražnja obise o tržištu. Gradskim načinom živi ono stanovništvo u naselju čija proizvodnja i potražnja ovise od tržištu odnosno o razmjeni sa drugim grupama stanovištva. I danas se za određivanje naselja uzima odnos poljoprivrednog i nepoljoprivrednog st.
Diferenciranje naselja u preksi provode nacionalne statističke službe pojedinih zemalja.
U bivšoj Jugoslaviji naselja su diferencirana na osnovu dva obilježja: veličine naselja i udjela nepoljoprivrednog stanovništva. Izdvojena su tri tipa naselja : seoska, mješovita i gradska naselja. Status grada dobila su naselja s više od 2000 st. i većim udjelom nepoljoprivrednog st.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.