Odlomak

 
1. UVOD
U govedarstvu proizvodne osobine životinja su od primarnog ekonomskog značaja. Kod mlečnih goveda to su prinos mleka, količina i sadržaj masti i proteina, plodnost, iskorišćavanje hrane i dr, a u proizvodnji mesa tovne sposobnosti, klanične osobine i kvalitet mesa. One čine grupu kvantitativnih osobina, jer se mere i izražavaju u određenim jedinicama. Da bi mogle ove osobine adekvatno da se ocenjuju i koriste u genetskom poboljšanju goveda, neophodno je njihovo pravovremeno, tačno i potpuno merenje i praćenje, odnosno delovanje u skladu s regulativama koje se odnose na ovu oblast. Varijabilnost ili raznolikost individua određene populacije u kvantitativnim osobinama je izvanredno velika. Razlike između njih jesu razlike u stepenu ispoljenosti određene osobine i pokazuju niz promena između tačaka krajnjih vrednosti. Ta varijabilnost je mogućnost koju odgajivač koristi da proizvede bolju stoku, izborom za dalju reprodukciju grla s visokim stepenom izraženosti proizvodnih osobina. Sve promene u tim osobinama kod životinja rezultat su uticaja nasledne osnove i spoljne sredine, odnosno njihovog uzajamnog delovanja. Nasledna osnova koja omogućava ispoljavanje određene osobine predstavlja genotip. On može da ima jedan, dva ili više parova gena. Fenotip je ocenjena ili izmerena vrednost osobine, koja je izraz genotipa i uticaja sredine u kojoj jedinka živi. Od svih faktora koji utiču na ispoljavanje kvantitativnih osobina, jedino genetski ostaju nepromenjeni u toku života jedinke. Zbog toga oni predstavljaju poseban interes za selekcionare da bi odabrali grla koja nose u nasleđu poželjne gene, jer se jedino oni prenose s roditelja na potomstvo. Na ispoljavanje kvantitativnih osobina deluje više parova gena, odnosno za njih je karakteristično poligeno nasleđivanje. U pogledu tipa delovanja, geni ispoljavaju aditivne, dominantne i epistatičke efekte. Aditivan efekt gena ima najveći značaj u odgajivačko-selekcijskom radu. Ovi geni nemaju ni dominantan ni recesivan odnos, već svojim prisustvom doprinose stepenu ispoljenosti osobine na koju deluju, tako da se njihov efekt sumira.

-1-
Druga dva tipa delovanja gena, dominantnost i epistaza, nisu od velikog značaja u oblasti genetskog poboljšanja životinja, jer se njihovi efekti ispoljavaju samo pri posebnim kombinacijama određenih gena, koje se, poznato je, ne prenose s roditelja na potomstvo. U prvom slučaju radi se o interakcijama gena koji su aleli, a u drugom, gena na različitin lokusima. Faktori spoljne sredine, kao što su ishrana, nega, smeštaj, meteorološki i drugi uslovi, imaju značajan modifikujući uticaj na kvantitativne osobine. S druge strane, važno je i uzajamno delovanje nasledne osnove i okoline, jer ukazuje da životinje određenog genotipa u jednim uslovima mogu bolje da ispolje svoje genetske karakteristike, dok je u drugim ono ograničeno ili onemogućeno. Dakle, delovanje činilaca spoljne sredine tj. indirektnih-paragenetskih faktora može igrati veoma značajnu ulogu u ispoljavanju kako morfoloških, tako i fizioloških, ali i psihičkih promena kod krava. Uticaji paragenetskih faktora na proizvodne, tačnije fiziološke funkcije krava se konstantno menjaju i poboljšavaju, te su shodno njima i varijabilnosti u pogledu prinosa mleka, dnevnog prirasta, reproduktivnih sposobnosti i slično stalno promenljive. Stoga je cilj ovog seminarskog rada da se pomoću adekvatne stručne literature i statističkih podataka dobijenih istraživanjem na terenu što kvalitetnije i svrsishodnije upoznamo sa uticajem paragenetskih faktora na proizvodne osobine krava Simentalske rase. Ovu rasu smo izabrali iz razloga jer je najzastupljenija kod odgajivača na teritoriji Srbije a gaji se u različitim sistemima i na različitim podnebljima, počev od ravničarskih krajeva Vojvodine, pa sve do brdsko-planinskih predela jugoistočne Srbije. Međutim, ova rasa je prilično zastupljena u Rasinskom okrugu, koji važi za najrazvijeniji stočarski kraj u jugoistočnom delu Srbije, te je shodno tome i naše istraživanje usmereno ka tom rejonu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese