Odlomak

„Kreativno računovodstvo“ (engl. Creative Accounting) trebalo je omogućiti realni prikaz stvarnoga financijskog stanja i rezultata tvrtki. Osim toga, trebalo je osigurati iskaz tekuće vrijednosti imovine, obveza i kapitala pored njihove povijesne vrijednosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari