Odlomak

U ovoj grupi prava spadaju:

 Poštovanje roditeljskih prava
 Ime i državljanstvo
 Zaštita identiteta deteta
 Spajanje porodice
 Usvajanje deteta
 Deca sa oštećenjem vida
 Obrazovanje
 Ciljevi obrazovanja
 Deca kao pripadnici manjina

Ostvarivanje ličnih potencijala i pravo na razvoj ličnosti znači da je potrebno obezbediti uslove. U ovu grupu prava spadaju: obrazovanje, porodica, kultura i identitet. Porodica ima posebnu zaštitu države, svako ima pravo na poštovanje svog porodičnog života. Svako je dužan da rukovodi najboljim interesom deteta u svim aktivnostima koje se tiču deteta. Roditelji imaju obavezu da se staraju o detetu tj. čuvaju, podižu, vaspitanju, obrazuju, zastupaju, izdržavaju i upravljaju imovinom deteta.
Država ima obavezu da preduzima sve potrebne mere za zaštitu deteta od zanemarivanja, od fizičkog, seksualnog i emocionalnog zlostavljanja te od svake vrste eksploatacije, takdje ima obavezu da poštuje, štiti i unapređuje prava deteta. Usvojeno dete ima jednaka prava prema usvojiteljima kao dete prema roditeljima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Psihologija

Više u Skripte

Komentari