Odlomak

Pravo je sastavljeno od mnogobrojnih i raznovrsnih pravnih normi. Pravna norma je najbitniji deo, element prava. Mogla bi se nazvati i pravnim atomom. Ona je poslednji, najprostiji element prava, koji se više ne može razložiti na prostije pravne elemente. Kad se razloži na svoje sastavne elemente, onda ti elementi sami po sebi više nisu pravo. Tek kad se svi oni skupe u pravnu normu, postaju pravo.
Pravna norma je pravilo ponašanju ljudi u društvu sankcionisano od strane države, njenim monopolom fizičke prinude. Ono što pravnu normu razlikuje od drugih društvenih normi je to što je to pravilo sankcionisano od strane države.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari