Odlomak

Sociološka teorija je niz ideja koje se bave tumanječem i pojašnjenjem ljudskog društva. Razlikuju se po opsegu i razrađenosti. Zbog složenosti društva ni jedna sociološka perspektiva ne može nam dati potpunu istinu o društvu. Glavne sociološke teorije su:
funkcionalistička
konfliktna
interakcionistička
Termin marginalnosti ima već relativno dugu tradiciju u sociologiji. On nema jednaku analitičku i eksplikativnu ulogu unutar različitih socioločkih pristupa ili unutar određenih grupacija zemalja. Marginalno bi bilo ono {to je sporedno, periferno i neuticajno. U striktnoj sociološkoj upotrebi ovaj pojam nema nikakvo pejorativno (negativno) značenje, posebno ne u tom smislu da bi bio povezan s nekim karakternim crtama (ako kažemo za nekog pojedinca da je marginalan, to ništa ne govori o njegovoj inteligenciji, sposobnostima, karakternim obilježjima i slično, već ga na taj način samo pozicioniramo u društvenom prostoru).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari

Click to access the login or register cheese