Odlomak

Upravno pravo je grana prava koja uređuje upravnu delatnost svih aktivnonsti uprave kojima ona neposredno izvršava svakodnevne zadatke i poslove, ostvarujući svoju socijalnu funkciju. Čini je sistem pravnih normi koje uređuju organizaciju uprave i javnih službi, upravni postupak, obim i sadržina upravne delatnsti – obavljanje upravnih poslova, donošenje pravnih odluka uprave, vršenje materijalnih radnji i kontrola uprave. Iako se upravno pravo izučava kao celina za sebe, ono je deo jedne šire celine. U tom smislu, upravno pravo predstavlja poseban pravni podsistem, koji sa ostalim granama prava kao posebnim pravnim podsistemima čini pravni sistem jedne zemlje.

Upravna delatnost – poslovi državne uprave, obuhvataju one aktivnosti kojima uprava ostvaruje svoju ulogu u određenom društvenom i pravnom sistemu. Vrste i oblici vršenja upravne delatnosti ostvaruju se na osnovu propisa koji regulišu vršenje te delatnosti.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese