Odlomak

Pod odlukom se podrazumeva izbor iz skupa od najmanje dve opcije (alternative, akcije, varijante, potencijalna rešenja) kojim možemo da ostvarimo željeni cilj. Ako raspolažemo samo jednom opcijom onda dileme u vezi sa izborom nema, a samim tim ni procesa odlučivanja. Proces rešavanja problema se često smatra širim pojmom od procesa donošenja odluke. Iako se ovaj materijal prevashodno odnosi na donošenje odluka, i to višekriterijumsko donošenje odluka, biće navedene kako faze procesa odlučivanja, tako i faze procesa rešavanja problema kao šireg procesa.

Faze procesa rešavanja problema su: 1. Posmatranje tekuće situacije i identifikacija problema. Ova faza obuhvata period u kome se posmatra realno stanje, a na osnovu nejasnih simptoma iz okruženja, ili netipičnih vrednosti relevantnih informacija, intuitivno naslućuje promena u sistemu koja traži našu pažnju. Što ranije uočavanja promene omogućava i njene ranije definisanje, a samim tim i reakciju. Treba napomenuti da se pažnja ne ograničava samo na otkrivanje nedostataka, grešaka i slično već i na one pokazatelje koji upućuju na pozitivne promene i potencijalne šanse za posmatrani sistem. Dakle uočavanje problema ne mora uvek imati isključivo negativnu konotaciju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 38 stranica
  • Višekriterijumsko odlučivanje Branka Dimitrijević
  • Školska godina: Branka Dimitrijević
  • Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Saobraćajni fakultet  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari