Odlomak

Vitamini su esencijalni mikronutrijenti, prirodni sastojci hrane i neophodni su za pravilno funkcijonisanje organizma. Ime vitamin potičeod lat. Vita = žvotiamin- naziv hemijske supstance. Nastao je krajem 19.ipočetkom 20. vekakada je zaobolenje BERI-BERI utvrđeno da je rezultat jednolične ishrane poliranimpirinčem. Takva vrsta ishrane karakteristična je za ljude sa dalekog istoka.
Dokazano je da odstranjena ljuska pirinča sadrži hemijsku supstancu koja sprečava ovooboljenje a posvom prirodno msastavu je amin. Supstanca je takodobilaime vitamin.
Vitamini su mali organsk imolekuli veoma heterogenog sastava i hemijskih osobina. Osim prema hemijskom sastavu razlikuju se i po fiziološkom dejstvu (ne mogu biti zamena jedandrugom) popotrebno je količini i vremenskom interval u koje mi treba unositi. Vitamini se dele prema rastvorljivosti u različitim medojimana liposolubilne (rastvorljivi u mastima) I hidrosolubilne (rastvorljive u vodi).
Liposolubilni vitamin su vitamin koji se rastvaraju u mastim. Kao takvi (rastvoreni u mastima hrane, ili kao provitamini koji se aktiviraju u organizmu) najbolje i resorbuju iz hrane. Istovremeno, to znači da se oni iz organizma eliminišu u manjoj meri, te da se značajna količina ovih vitamina deponuje u mastima organizma u kojima su takodje rastvorni.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese