Odlomak

1.    Uvod

Računare povezujemo u mrežu kako bismo mogli izmjenjivati podatke koji se nalaze u njihovim memorijama. Prijenos podataka može se obavljati elektronskim signalima, a veze mogu biti žične i bežične.  Bitovi se šalju jedan za drugim odgovarajućom brzinom, a pretvaranje iz digitalnog signala u analogni signal i obrnuto obavljaju modemi. Računari mogu biti povezani u lokalnu mrežu i u rasprostranjenu mrežu. U mreži računara razlikujemo računare klijente i računara poslužitelje.

Svaki računari su spojeni na mrežu i imaju svoj jedinstveni broj (adresu) iz koje se može prepoznati na kojem je kontinentu, u kojoj državi i na koji je poslužitelj povezano.  Podaci se u mreži šalju u skladu s prije dogovorenim protokolima, a u obliku paketa.
 

 

 
2.    Mreže

Mreža je sistem dva ili više povezanih računara ili uređaja.
Pojavom širokopojasnih usluga brzine računarskih komunikacija neprestano rastu te je sve češći problem zagušavanja postojeće javne prijenosne mreže i sve veća potreba za povećanjem kapaciteta mreže do svakog korisnika.
Mreže služe za spajanje dva ili više računara s mogućnošću njihove međusobne komunikacije.
Glavne vrste usluga koje treba osigurati informacijska mreža su sljedeće:
•    Komunikacija govorom u digitalnom obliku, postupkom komutacije kanala ili paketa,
•    Komunikacije tekstom,
•    Komunikacije podataka postupcima komutacije kanala ili paketa u stvarnom vremenu ili s vremenskim kašnjenjem,
•    Pristup bankama podataka i računarskim uslugama te procesiranje,
•    Komunikacije slikom, videofon, difuzija TV i HIFI višemedijske komunikacije,
•    Telefaks,
•    Daljinsko mjerenje i upravljanje.

 

 
Podjela mreža
Osim u fizičkom mediju za spajanje mreže, računalne mreže razlikuju se i prema udaljenosti i to kao:
•    Lokalna mreža (Local Area Network, LAN): računari su u istoj zgradi.
•    Kućna mreža (Home Area Network, HAN): računari su u jednoj kući i spajaju lične elektronske uređaje.
•    Rasprostranjena mreža (Wide Area Network, WAN): računari su rasprostranjeni po cijelom svijetu i povezana su preko telefonskih linija ili satelitskih veza i radioveza.
•    Metro mreža (Metropolitan Area Network, MAN): podatkovna mreža na području većeg grada koja povezuje filijale velikih firmi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Jedan komentar na “Vrste mreza”

markov says:

zanimljiv rad. dobar nacin na koji je uradjen, preporuka

Komentari

Click to access the login or register cheese