Odlomak

Trgovina je stara privredna djelatnost koja svoj procvat doživljava u drugoj polovini XIX vijeka. Ona predstavlja posredničku kariku između proizvođača i potrošača. Kao posebna privredna djelatnost ona treba da omogući redovnu razmjenu između proizvodnje i potrošnje. Prodavnica treba da obezbjedi količine, asortiman i prikladne cijene roba za potrebe tržišta, a u skladu sa zahtjevima kupaca. Trgovina na malo je dio trgovine koja nabavlja robu od trgovine na veliko ili proizvođača, a prodaje je uglavnom krajnjim potrošačima, a dijelom i pravnim licima, a cijelo osnovno obilježje je da prodaje robu u manjim količinama i od istorijskog je uticaja na standard stanovništva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari