Odlomak

 

Uvod

Upravni postupak se vodi s ciljem da se donese zakonito i pravilno rešenje o nekoj upravnoj stvari koja je predmet postupka. Pri vodjenju postupka se moze doći do odredjenih grešaka u vezi sa procesnim pitanjima, primenom prava ili dokaza, pa je normalno da se te greške mogu ukloniti.
Greške se otkrivaju odredjenim pravnim sredstvima. Postoje više vrsta pravnih sredstava, ali najvaznija podela je redovna i vanredna.

Redovna pravna sredstva su sredstva kojima se osporava bilo koja nezakonitost i nepravilnost upravnog akta pre njegove konačnosti. Jedino redovno pravno sredstvo je žalba.

Vanredna pravna sredstva su pravna sredstva kojima se osporava bilo koji upravni akt, koji se ne moze osporiti redovnim pravnim sredstvima. Predstavlja novi postupak, a može se upotrebiti protiv pravnih akta gde je došlo do teže povrede zakona.
Vanredna pravna sredstva: menjanje, ponavljanje postupka i ponavljanje rešenja u vezi sa sporom, zahtev za zaštitu zakonitosti, vanredno ukidanje rešenja i ukidanje i menjanje pravosnažnog rešenja uz postupak ili po zahtev stranke, kao i ukidanje i oglašavanje rešenja ništavim.
Vanredna pravna sredstva se mogu upotrebiti samo ako postoji greška u zakonitosti donetog pravnog akta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 49 stranica
  • Pravo Jelena Simic
  • Školska godina: Jelena Simic
  • Diplomski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Blace,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu  

Više u Diplomski radovi

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese