Odlomak

Tema mog seminarskog su bile zalihe. Zalihe su sredstva koja se drže radi prodaje u redovnom poslovanju, u procesu proizvodnje nakon kojega se prodaju ili u obliku osnovnog i pomoćnog materijala koji se troši u proizvodnom procesu ili prilikom pružanja usluga.
Zalihe predstavljaju značajan dio ukupnih poslovnih sredstava preduzeća i one za sebe vežu veliki dio novčanih ulaganja. Da ta ulaganja ne bi bila neopravdano visoka, zalihama se treba od strane menadžmenta preduzeća efikasno upravljati. Zalihe mogu biti u obliku: sirovina i materijala, nedovršene proizvodnje, poluproizvodnje i gotovih proizvoda.

Održavanjem povećanog nivoa zaliha u preduzeću, stvaraju se uslovi za ekonomičniju nabavku i profitabilniju prodaju. Koliki će biti povećan nivo zaliha u preduzeću, zavisi od:
a) troškova držanja zaliha,
b) troškova pribavljanja zaliha,
c) manipulativnih troškova sa zalihama,
d) vremena povrata kapitala vezanog u zalihama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari