Odlomak

 

U okviru ovog rada obradićemo, te analizirati temu koja nosi naziv ,,Založno pravo u međunarodnom privatnom pravu”, a koja u stvari čini deo tematike koja se odnosi na stvarna prava sa elementom inostranosti, obzirom da založno pravo čini jednu vrstu prava u korpusu stvarnih prava. Takođe, treba ovom prilikom iataći da postoje određen krugu pravnih teoretičara koje osporavaju ovaj stav, tvrdeći da založno pravo ne ulazi u korpus stvarnih prava.
Krenućemo u okviru ovog rada od opštih postavki, osnovnih pojmova vezanih za ovu tematiku, a potom ćemo se posvetiti konkretnim pitanjima da bi odgovorili na izazove zadate teme. Naravno da bi se posvetili izradi ovog rada koristili smo nekoliko različitih izvora, koje smo trudili da međusobno integrišemo, da bi napravili koncizan rad koji bi pre svega odgovorio na postavljene zadatke u okviru istog.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari