Odlomak

Utvrđivanje i naplata poreza obavljaju se po posebnom postupku koji je regulisan Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administracij. Poreska obaveza utvrđuje se na osnovu propisa koji su bili na snazi u vreme njenog nastanka, osim ako je predviđeno povratno dejstvo pojedinih zakonskih odredbi, a na radnje koje se preduzimaju u poreskom postupku primenjuju se propisi koji su na snazi u vreme njihovog preduzimanja. Prilikom utvrđivanja obaveza i prava poreskog obveznika, poreska uprava je dužna da mu, na njegov zahtev, omogući uvid u pravnu i činjeničnu osnovu za donošenje akta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Porez -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Blace,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari