Odlomak

Zaštita na radu u graditeljstvu

OBAVEZE SUDIONIKA U GRADNJI PO ZAKONU O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI TE ZAKONU O ZAŠTITI NA RADU VEZANO NA USKLAĐIVANJE SA DIREKTIVOM 92/57/EEC O PROVEDBI MINIMALNIH ZDRAVSTVENIH I SIGURNOSNIH ZAHTJEVA NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA I IMENOVANJEM KOORDINATORA ZA ZAŠTITU NA RADU

 

 
Pravni izvori
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE (NN br. 85/10 –pročišćeni tekst)
2. MEĐUNARODNI UGOVORI (Koji su sklopljeni, potvrđeni i objavljeni, prema Ustavu)
3. ZAKONI:
– ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11)
– ZAKON O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (NN br. 152/08, 49/11)
– ZAKON O ZAŠTITI NA RADU (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09)

4. PODZAKONSKI AKTI:
– PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA (NN br. 21/09,
57/10, 126/10, 48/11)
– PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA (NN br. 51/08)
– PRAVILNIK O UVJETIMA I STRUČNIM ZNANJIMA ZA IMENOVANJE KOORDINATORA ZA ZAŠTITU NA RADU TE POLAGANJU STRUČNOG ISPITA(NN br. 101/09, 40/10)
– PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU ZA RADNE I POMOĆNE PROSTORIJE I PROSTORE (NN br. 6/84, 42/05, 113/06, 3/07)
– PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU U GRAĐEVINARSTVU (SL br. 42/68, 45/68)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari