Odlomak

U ovom seminarskom radu obrađujemo temu prekršajne sankcije prema maloletnicima. Dakle prvo moramo definasti status maloletnika u pravnom sistemu, kao i šta znači dete, mlađi maloletnik i stariji maloletnik. Koje mere se mogu preduzeti i prema kojoj od gore navedenih kategorija.Zatim u sledećoj tačci ovog rada obrađujemo maloletničko krivično pravo. Kroz njegovu formu, sadržaj i pre svega cilj koji je određen i koji se želi postići, prevaspitanje. Vaspitini nalozi predstavljaju najznačajniji pomak u novom zakonu sledeći tendence savremene kriminalne politike drugih razvijenih evropskih zemalja . Vaspitni nalozi blagom merama opominju maloletnike da u budućnosti ne ponovljaju izvršenja krivičnih dela.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Upravno pravo prof.dr Milan Bjelić
  • Školska godina: prof.dr Milan Bjelić
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari