Odlomak

Tokom poslednjih godina, sektor telekomunikacija je postao grana industrije sa najbržim rastom. Ovaj rast ogleda se u sve većim prihodima koji se ostvaruju i u neprestanom pojavljivanju novih operatora na svetskom tržištu. Ni jedna grana industrije nije doživela tako vrtoglav napredak kao telekomunikacije. Za relativno, u poslednjih 15 godina zabeležana je prava eksplozija po pitanju broja korisnika mobilnih komunikacija, a svi pokazatelji ukazuju na činjenicu da će se takav trend nastaviti i u budućnosti.

Povećanje broja korisnika mobilnih telekomunikacionih usluga ima toliki obim da se sa pravom može očekivati da broj korisnika u mobilnom sektoru bude veći od broja korisnika u fiksnom sektoru trelekomunikacija i to u vrlo bliskoj budućnosti. Iako se čini da su ova predviđanja suviše optimistička, važno je podsetiti da su predviđanja za razvoj telekomunikacija u prošlom periodu bila daleko ispod onoga šta se stvarno desilo

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari