Odlomak

Adolf Disterveg (1790-1866)
Disterveg je njemački pedgog koji je stekao ugled svojom praktičnom i teoretskom aktivnošću, posebno za Njemačku gdje je razvio njemačku osnovnu školu i podigao je na dostojan nivo.

Svoj najveći praktični uspjeh postigao je kao direktor učiteljskog seminara sa vježbaonicom.

Svom snagom i ljubavlju posvetio se problemima osnovne škole, učiteljskom obrazovanju, pedagoškoj publicistici i teoriji.

U doba pruske reakcije doživio je težak udarac, jer ga je vlast penzionisala kao protivnika konfesalne škole i crkvenog školskog nadzora.

Vaspitni ciilj
Zauzimao se za opštečovječansko vaspitanje, to jeste, njegov vaspitni ideal bio je: razviti čovjeka, sve njegove duševne snage, i to u skladu sa istinom, dobrotom i ljepotom.
U skladu sa ovim ciljem, vaspitač treba da postupa mudro, svoj rad mora dovesti u sklad sa dječijom samoradnošću, prirodom djeteta i kulturnim stepenom.
Pored dosta širokog vaspitnog programa, ipak zapostavlja moralno i estetsko vaspitanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese