Odlomak

 

Posedovati akcije i njima trgovati na berzi, danas je uobičajena pojava u razvijenom svetu. Akcije (deonice) su hartije od vrednosti koje izdaju akcionarska društva – privredna društva, banke, druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje i druga pravna lica koja mogu da stiču dobit, sa odredjenom nominalnom vrednošću, kojima se potvrdjuje da je njihov imalac uneo odgovarajući ulog u osnovni kapital akcionarskog (deoničkog) društva.
Pod hartijama od vrednosti se podrazumevaju pismene isprave koje sadrže pismenu obavezu izdavaoca hartija od vrednosti da će zakonitom imaocu ispuniti obavezu zabeleženu u toj ispravi. Najkraće rečeno, hartija od vrednosti je isprava o nekom gradjanskom pravu.
Prema propisima Srbije hartije od vrednosti može emitovati država, pokrajina, grad, opština i drugo pravno lice. Hartije od vrednosti predstavljaju jedan od najprivlačnijih načina ulaganja novčanih sredstava.
Hartije od vrednosti predstavljaju pismene isprave kojima se obećava isplata novca, kamate, zarade ili dividende. U grupi hartija od vrednosti svrstane su akcije, obveznice, menice, opcije, itd. Ove hartije su izraz ili vlasničkog (akcije) ili indirektno vlasničkog (opcije) ili kreditnog (obveznice) aranžmana.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese