Odlomak

UVOD

Alkoholizam je dugotrajna i progresivna bolest koja ima mnogobrojne socijalne i medicinske posljedice. Definiše se kao poremećaj u kome ponovljena upotreba alkoholnih pića ima nepovoljan efekat na zdravlje onog ko ih uzima (tjelesno i psihičko zdravlje), na njegovo socijalno prilagođavanje i radnu sposobnost. Ovo je najčešća bolest zavisnosti i obuhvata 2-3 % cjelokupne populacije. Trebalo je da prođu vijekovi pa da se shvati da alkoholizam nije samo loša navika nego ozbiljna psihijatrijska i socijalna bolest.
Definicija Svjetske zdravstvene organizacije prihvaćena u cijelom svetu glasi: “Alkoholičari su one osobe koje ekscesivno uživaju alkoholna pića i postepeno postaju zavisni od alkohola, pri čemu ispoljavaju bilo otvorene duševne poremećaje, bilo manifestacije koje zahvataju njihovo tjelesno i duševno zdravlje, njihove odnose sa drugim osobama i njihovo dobro socijalno i ekonomsko ponašanje, bilo da samo ispoljavaju znakove koji nagovještavaju poremećaje takvog karaktera. Ova definicija naglašava posljedice, što znači da sama činjenica da neko uzima alkoholna pića, povremeno, odmjereno, ne dopušta naziv “alkoholizam”, ako nisu ispunjeni prethodni uslovi, tačnije štetne posljedice.
1. ALKOHOLIZAM

Evropska Povelja o Alkoholu, usvojena od članica država 1995-e godine, postavila je vodeće principe i ciljeve radi pomaganja i zaštite zdravlja i dobrobiti svih ljudi u Regionu. Ova Deklaracija ima za cilj preventivnu ali i svu drugu zaštitu djece i omladine od pritisaka, odnosno, uticaja usmerenih ka tome da konzumiraju alkohol i da smanje štetu koja im je načinjena neposredno ili posredno alkoholom. Deklaracija afirmiše pet načela Evropske Povelje o Alkoholu:
• svi ljudi imaju pravo na porodicu, zajednicu i radni život zaštićenu od nezgoda, nasilja i drugih negativnih posljedica potrošnje alkohola;
• svi ljudi imaju pravo na valjanu i objektivnu obavještenost i obrazovanje, počevši rano u životu, o posljedicama konzumiranja alkohola na zdravlje, porodicu i društvo;
• sva deca i mlade osobe imaju pravo na odrastanje u jednoj životnoj sredini, zaštićenoj od negativnih posljedica potrošnje alkohola kao i od samog reklamiranja alkoholnih pića;
• svi ljudi sa rizičnom ili štetnom potrošnjom alkohola i članovi njihovih porodica imaju pravo na pristupačno liječenje i njegu;
• svi ljudi koji ne žele upotrebljavati alkohol ili koji to ne mogu iz zdravstvenih ili drugih razloga, imaju pravo na zaštitu od pritisaka da konzumiraju alkoholna pića i da budu podržani u njihovom odbijanju.
Alkoholizam je bolest od koje pati i pojedinac i društvo, bolest na koju ne obraćamo dovoljno pažnje, mada je njena rasprostranjenost i štetnost veoma značajna. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) alkoholizam je treća bolest po učestalosti u svijetu, odmah posle kardio-vaskularnih (bolesti srca i krvnih sudova) koje su na prvom mjestu i malignih bolesti (razni oblici raka) koji su na drugom mjestu.
Riječ “alcohol” je arapskog porekla “al-kohl” znači vrlo fin. Međutim, proizvodnja alkohola postojala je mnogo ranije od nastanka arabljanske kulture. Gotovo kod svih naroda i plemena u svijetu alkoholna pića su upotrebljavana kao opojna sredstva za uživanje ali i kao religijsko sredstvo (korišćeno u magijske svrhe). Isto tako značajno mjesto zauzima i u narodnoj empiriskoj medicini.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese