Odlomak

Uvod

Današnje društvo i okruženje u kome živimo, predstavlja sliku napretka civilizacije i napretka čoveka kao intelektualnog bića uopšte. Jedna od slika tog napretka jeste i poslovno okruženje bez koga se ne bi mogao zamisliti svet i društvo. Kako je ekonomija nezamenljiva karika u ciklusu koji se svakodnevno odvija i od koga zavisi ceo globalni sistem, tako i njeni delovi jesu značajan deo ekonomskog procesa. U savremenim uslovima poslovanja, u uslovima delovanja tržišta, skoro je nezamislivo funkcionisanje bez ekonomskih i finansijskih pravila i zakona. Ako je tržište „prostor“ na kome se odvijaju ekonomski procesi, onda bi njen „jezik“ bio računovodtvo. Računovodtvo predstavlja značajan deo finansijske i ekonomske nauke, u čijem okviru ću obraditi temu ovog rad. Pošto je tema samog rada analiza finansijskih izveštaja, koja je dublji uvid u računovodtvo, najveću pažnju u radu ću posvetiti samoj analizi. Često se ističe da u finansijskom okruženju, poslovan čovek mora razumeti logiku računovodtvenog evidentiranja i čitati finansijske izveštaje. U vezi sa tim, u prvom delu rada biće obrađen teorijski deo, odnosno, pojam, ciljevi i značaj analize. U drugom delu rada ćemo videti na praktičnom primeru čitavu analizu.

1.    Pojam finansijskog tržišta

Karakteristike koje razlikuju finansije od tradicionalne ekonomije jesu upravo one koje u fokus stavljaju poslovanje preduzeća i pojedinaca, kao i finansijske tokove, a ne transformaciju proizvodnje. Nauka o finansijama ima zadatak da proučava novčane odnose u vezi sa prikupljanjem, koncentracijom, raspoređivanjem i trošenjem novčanih sredstava za zadovoljavanje brojnih potreba privrede i društva.
Finansije posmatraju kako novac ulazi u preduzeće, kako se on koristi i kako izlazi iz preduzeća. Predmet interesovanja finansija jeste i ko „daje“ novac preduzeću i zašto, kako se novac „upotrebljava“ u firmi, i kako se on distribuira. Ovo sve sa ciljem da se otkrije najbolji način upotrebe novca u firmi i van nje da bi se maksimiziralo bogatstvo firme. U smislu  upravljačkog koncepta u organizaciji, finansije se odnose na finansijsko okruženje, finansijske instrumente i upravljanje finansijama. Finansijsko okruženje obuhvata one ekonomske, političke, pravne, etičke, socijalne i druge faktore koji određuju ambijent u kome finansijske strukture funkcionišu. Finansijski instrumenti su pravni ugovori koji daju njihovim vlasnicima (investitorima) pravo na učešće u rezultatima poslovanja firme. Upravljanje finansijma se odnosi na finansijski menađment koji je odgovoran za novac koji ulazi i koristi se u organizaciji, kao i novac koji izlazi iz firme. Dakle finansijsko tržište predstavlja „prostor“ na kome se odvijaju finansijski procesi koji predstavljaju novčanu stranu svakog procesa u okviru privrede. U okviru finansija se odvijaju razni procesi, pravila i funkcionisanja, kao što su i finansijski izveštaji koji su predmet ovog rada. Može se reći da su finansijski izveštaji uvid u finansije kompanije, odnosno na mikroekonomskom nivou, kompletno finansijsko tržište jednog privrednog društva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese