Odlomak

Devijacija je pojam koji potiče od novolatinske reči deviatio – što znači odstupanje, skretanje sa putanje, izmena pravca, odstupanje od nekog proseka ili standardne veličine. U sociološkom smislu označava ponašanje iznad prihvatljive mere neprihvatanja normi koje većina članova društva poštuje; tj. skretanje od društveno ustaljenih, socijalno prihvatljivih, običajnih i moralnih normi. Prema preovladavajućem shvatanju, to je svaka vrsta pojedinačnog i kolektivnog odstupanja od kulturnih standarda, od kriterijuma normalnosti i običajnih normi primerenih za zajednicu ili određeno društvo.
Prema rangu društvene opasnosti devijacije se, prema nekim naučnicima, mogu stepenovati na: devijacije koje ostaju bez ozbiljne društvene reakcije; devijacije koje izazivaju osećanje društvenog stida; devijacije koje izazivaju društveno odbijanje, ali bez primene sankcija, kao što su homoseksualne devijacije i druge koje zahtevaju primenu nepenalnih mera ( alkoholizam, narkomanija u blažim oblicima), te kaznenih mera upozorenja i retributivnih mera.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari

Click to access the login or register cheese